Sociologi, fortsättningskurs

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa kunskapen och förståelsen för människan som samhällsvarelse samt samhällets funktionssätt. Ytterligare ett syfte är att fördjupa och tillämpa kunskaper i såväl kvalitativt som kvantitativt orienterad sociologisk metod. Kursen omfattas av 30 hp fördelade på 4 delkurser som ges på distans VT 2013 och även på distans HT 2012.. Aktuell kursplan hittar du här.

Delkurs 1
Sociologisk teori, 7.5 hp

Delkurs 2
Kvalitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 hp

Delkurs 3
Kvantitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 hp

Delkurs 4
Uppsats, 7.5 hp

Särskilda förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på Sociologisk grundkurs eller motsvarande.

 

Edit
Share Share