Alumnverksamhet

Alumn är förra detta student vid universitet eller högskola. Begreppet kommer ursprungligen från latinets alumnus (lärjunge eller skyddsling). Inom sociologiämnet är ambitionen att hålla kontakt med de studenter som avslutat sina studier vid Sektionen för management.

Sociologiämnet kommer inom kort att utveckla en särskild referensgrupp bestående av förre detta studenter, som antingen studerat Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning eller sociologi som fristående kurser. Syftet med denna grupp är att kontinuerligt utvärdera utbildningens innehåll i relation till de krav som studenterna möter i arbetslivet. Ytterligare ett syfte är att denna grupp blir ett forum för dialog med yrkesverksamma, som leder till prövandet av nya idéer och utveckling.

Edit
Share Share