Sociologi, påbyggnadskurs

Kursen syftar till att utveckla förmågan till självständig analys av sociala företeelser. Ytterligare ett syfte är att fördjupa kunskaper och färdigheter i sociologiska forskningsmetoder samt sociologiska teorier med tillämpning på organisationsnivå. Kursen ges på campus VT 2013 och består av 30 hp fördelade över 3 delkurser. Aktuell kursplan hittar du här.

Delkurs 1
Sociologisk analys I, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 2
Sociologisk analys II, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 3
Kandidatarbete, 15 högskolepoäng

Särskilda förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på sociologi fortsättningskurs eller motsvarande.

Edit
Share Share