Utlandsstudier

Ämnet sociologi har Erasmusavtal med Cork Institute of Technology samt ett bilateralt utbytesavtal med University of Pretoria. Dessutom kommer ett avtal med ett asiatiskt universitet att tillkomma inom kort.

Cork Institute of Technology (CIT) är ett välrespekterat lärosäte på Irland. CIT har fyra olika campus och huvudcampus finns i Bishopstown. CIT består av de två fakulteterna "Engineering and Science" och "Business and Humanities" och de tre skolorna "CIT Crawford College of Art and Design", "CIT Cork School of Music" och "National Maritime College of Ireland". Totalt finns cirka 12000 registerade studenter varav hälften av dessa är heltidsstudenter.

Hemsida: www.cit.ie

University of Pretoria (UP) är det ledande forskningsuniversitetet i Sydafrika och ett av de största universiteten i landet med sina drygt 57000 studenter. UP har sex campus och består av de nio fakulteterna "Economic and Management Sciences", "Education", "Engineering, Built Environment and Information Technology", "Health Sciences", "Humanities", "Law", "Natural and Agricultural Sciences", "Theology", "Veterinary Sciences" och en business school.

Hemsida: http://web.up.ac.za


För att du ska kunna ansöka om studier utomlands krävs att du är aktiv studerande i ämnet sociologi eller student vid Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning samt att du vid avresa har avklarat minst 60 högskolepoäng.

Ansökningsblanketter finns att hämta på Internationella avdelningen och de kan också laddas ner på följande länk: http://www.bth.se/exr/internat.nsf/sidor/blanketterstudenter.

Ansökningstider:

Deadline för Erasmusstipendier är 1 mars

Deadline för MFS-stipendier 5 april och 5 oktober


Läs även detaljerad information om utbytesmöjligheter i:

Norden
Europa/ Erasmusstudier
Övriga världen.

Nedan finner du olika avtalstyper som ger möjlighet till utlandsstudier och utlandspraktik vid BTH.

ERASMUS
Som Erasmusstudent kan du studera eller praktisera i ett annat EU/EESland i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan universitet och högskolor i Europa och BTH har för närvarande avtal med cirka 70 partneruniversitet. Dina utlandsstudier ska tillgodoräknas i din examen. Väljer du att praktisera eller skriva ditt examensarbete vid ett företag eller en organisation, så kan även din praktik tillgodoräknas i din examen.

Länk till Erasmusstudier - Öppnas i nytt fönster

BILATERALA AVTAL
Om du är intresserad av studier utanför Europa, har BTH även samarbetsavtal med ett stort antal lärosäten i andra länder, t ex USA, Australien, Thailand, Kina och Indien. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid värduniversitetet och har dessutom möjlighet att söka extra studiemedel för utlandsstudier från CSN.

Inom bilaterala avtal erbjuder vi även ett Double Diploma-samarbete med ett antal av våra partneruniversitet. Double diploma-avtalet innebär en möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet och efter avslutad utbildning erhålla två examina; ett examensbevis från BTH och ett från partneruniversitet.

Go Global
Omfattar ett antal unika utbildningar vid BTH som erbjuder en perfekt kombination av studier på BTH och obligatoriska utlandsstudier under en termin eller ett år. Som student vid ett program inom Go Global får du tillgång till välinarbetade utbytesavtal med kända lärosäten i andra länder. Alla praktiska frågor kring utlandsstudier så som bostad och kursval är förberedda. Du ges även möjlighet att medverka i olika språkkurser i syfte att förbereda dig inför dina utbytesstudier.


MINOR FIELD STUDIES (MFS)
Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium, som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Detta stipendium erbjuder dig en möjlighet att genom fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland samla in material till din kandidat- eller magisteruppsats.


LINNAEUS-PALME
Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som skall stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: Hälsa och Maskinteknik.

 

Det finns även utbytesmöjligheter inom Norden och i övriga världen. Följ länkarna nedan för mer information;

Utbytesmöjigheter i Norden

Utbytesmöjligheter i övriga världen

 

Edit
Share Share