Ewa K. Andersson

Nursing Science

Bild Ewa Andersson

Titel/Titles

RN, MSc, PhD

Current position

Senior Lecturer

Department/Unit

Blekinge Institute of Technology
Department of Health
SE-371 79 Karlskrona
Phone: +46 455 38 54 78
E-mail: ewa.andersson@bth.se

Year of dissertation

2015

Thesis

The experience of younger adults and their next of kin following a myocardial infarction and registered nurses' conceptions of caring in a coronary care context. Department of Health Sciences, Faculty of medicine, Lund University Sweden.

Peer Reviewed Publications

Fridlund, B., Andersson, E. K., Bala, S., Dahlman, G., Ekwall, A., Glasdam, S., Hommel, A., Lindberg, C., Persson, E., Rantala, A., Sjöström-Strand, A., Wihlborg, J. & Samuelson, K. (2015) Essentials of Teamcare in Randomized Controlled Trials of Multidisciplinary or Interdisciplinary Interventions in Somatic Care: A Systematic Review. Open Journal of Nursing, 5, 1089-1101. doi: 10.4236/ojn.2015.512116.

Andersson, E. K., Sjöström-Strand, A., Willman, A., & Borglin, G. (2015). Registered nurses views of caring in coronary care – a deductive and inductive content analysis. Journal of Clinical Nursing, 24(23-24), 3481-3493. doi: 10.1111/jocn.12975

Andersson, E.K., Willman A., Sjöström-Strand, A. & Borglin, G. (2015). Registered nurses' descriptions of caring: a phenomenographic interview study. BMC Nursing, 14 (16).

Fridlund, B., Jönsson, A.C., Andersson, E.K., Bala, S.-V., Dahlman, G.-B., Forsberg, A., Glasdam, S., Kristensson, A., Lindberg, C., Sivberg, B., Sjöström-Strand, A., Wihlborg, J. and Samuelson, K. (2014) Essentials of Nursing Care in Randomized Controlled Trials of Nurse-Led Interventions in Somatic Care: A Systematic Review. Open Journal of Nursing, 4, 181-197. http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.43023

Andersson, E.K., Borglin, G., Sjöström-Strand, A., & Willman A., (2013) Standing alone when life takes a unexpected turn: Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27 (4), 864-871.

Andersson, E.K., Borglin, G., Willman A., (2013)  The Experiences of Younger Adults Following Myocardial Infarction. Qualitative Health Research, 23 (6), p 762-772.

Accepted publications

Publikationer under Peer-Review

Abstracts & Conference Presentations

 Andersson, E. K. Livet efter en hjärtinfarkt utifrån yngre personers och deras närståendes perspektiv. Thorax Jubileumsvecka, Muntlig presentation på Landstinget Blekinge den 6 april 2017, Karlskrona, Sverige

Tuvesson, H., Augustsson, C., Mikaelsson Midlöv, E., Andersson, E.K. & Lintrup, M. (2016). Handledarens roll i det studentaktiva lärandet - Betydelsen av feedback och respons. Abstract and oral presentation at Lärarlärdom 2016, Kristianstad, Sweden.

Andersson, E. K.,Sjöström-Strand, A., Willman, A. & Gunilla Borglin (2014). Stimulated recall interview technique as a method in nursing science. Oral presentation at Nordic Conference in Nursing Research - methods and networks for the future. 10-12 juni, Odense, Danmark.

Andersson, E. K* (2012). Att leva med erfarenheter efter en hjärtinfarkt i yngre ålder. Patient- och närståendeperspektiv. Muntlig presentation på Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson E. K., Borglin G., Willman A. (2011).Younger people´s experience of life after having survived an acute myocardial infarction: An interview study. Oral presentation at Conference on Advances in Health Care Science Research, 18 - 19 October 2011, Stockholm, Sweden.

Andersson E. K., Hellström A. & Karlsson A-C. Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Muntlig presentation på Lärarlärdom 17 augusti, 2011, Kristianstad.

Conference Proceeding

Andersson, E. K., Skär., L. Younger persons’ and their next of kin’s experiences of cardiac care during the first year following a myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, xx (1) s. xx-xx

Andersson, E. K.,Sjöström-Strand, A., Willman, A. & Gunilla Borglin (2014). Stimulated recall interview technique as a method in nursing science. Nordic Conference in Nursing Research - methods and networks for the future. s.14

Andersson E. K., Sjöström-Strand, A., Willman A., Borglin G (2014). Conceptions of caring among a group of coronary care nurses.  European Journal of Cardiovascular Nursing, 13 (1) s. 62-63

Andersson, E.K., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study.

Andersson E. K., Borglin G, Willman A. (2011).  Younger people’s experiences of life after having survived an acute myocardial infarction: An interview study. Advances in Health Care Sciences Research, 71, s. 72.

Andersson, E. K., Hellström, A., Karlsson A-Ch. (2012). Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Skrifter utgivna vid Högskolan i Kristianstad, Nr 1, s. 19-33

Poster presentation

Andersson, E. K*., Skär., L. Younger persons’ and their next of kin’s experiences of cardiac care during the first year following a myocardial infarction. Euro heart Care, 18-20 maj 2017, Jönköping, Sweden.

Andersson E. K*.,Sjöström-Strand, A., Willman A., Borglin G (2013). Conceptions of caring among a group of coronary care nurses.  EuroHeartCare 2014, 4-5 april, Stavanger, Norge

Andersson, E.K*., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study. Medicinska riksstämman. 28-30 November 2012, Stockholm, Sweden

Andersson, E.K*., Borglin, G., Willman, A., (2012). The Experience of Life among Younger Adults (< 55) Following an Myocardial Infarction: A phenomenological Hermeneutic Study. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson, E.K*., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson E.K*., Borglin G., Willman A. (2012). The Experience of Life among Younger Adults (< 55) Following an Myocardial Infarction: A Phenomenological Hermeneutic Study. The EANS (European Academy of Nursing Science) Community Conference, 13 - 19 Juli 2012, Leuven, Belgium. Vinnare av priset för bästa poster.

 

Andersson E. K*., Borglin G., Willman A. (2011)Younger people´s experience of life after having survided an acute myocardial infarction: An interview study. Conference on Advances in Health Care Science Research, 18 - 19 October 2011, Stockholm, Sweden.

Andersson E. K*., Borglin, G., Willman, A., Yngre personers upplevelser efter att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelse av socialt stöd. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 20 oktober 2010, Karlskrona

Willman, A., Andersson E. K.,* Utformning och implementering av elektroniskt informationsstöd för sjuksköterskor som arbetar med sekundärprevention och för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 22 oktober 2009, Karlskrona

Willman, A., Andersson E. K.,* Utformning och implementering av elektroniskt informationsstöd för sjuksköterskor som arbetar med sekundärprevention och för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 22 oktober 2008, Karlskrona

* = Presentatör.

Networks

Patient Education and Learning

Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se (öppnas i nytt fönster)

Vårdprofessioner inom cardiologi (VIC), http://www.v-i-c.nu/ (öppnas i nytt fönster)

European Academy of Nursing Science (EANS), http://www.european-academy-of-nursing-science.com/

Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP)

Funding and Grants

The project "Social support and health related quality of life before and after use of internet support" scholarship of 35 000 SEK

The project "Social support and health related quality of life before and after use of internet support" scholarship of 35 000 SEK

The project "Sjuksköterskans sociala stöd till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt och deras närstående" was granted 100.000 kr by Blekinge Research Council, Blekinge County Council.

The project "Närstående till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt - deras erfarenheter och behov av stöd" was granted 270 000 SEK by Blekinge Research Council, Blekinge County Council.

The project "Yngre personers upplevelser efter att ha upplevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelse av socialt stöd" was granted 100 000 SEK by Blekinge Research Council, Blekinge County Council.

The study which aims to highlight younger people's experiences after having survived an acute myocardial infarction and their perceptions of social support from a nursing perspective, was granted a scholarship of 10,000 SEK from the Swedish Society of Nursing.

Avslutade projekt

Projektet "Socialt stöd och hälsorelaterad livskvalité före och efter användande av ett internet stödsystem" är avslutat. Websidan hjarta.bth.se är nedstängd.För mer information kontakta Ewa Andersson

Share Dela
Redigera