CompHis - Computing for Historical Research


The special interest group on Computing for Historical Research (CompHis) was created in November, 2012. It focuses on design, implementation, and analysis of algorithms for specific tasks or workflows in archival management as well as historical and genealogical research. The group consists of researchers from various disciplines and with different forms of expertise. The main body of research is expected to be based on theory and methods from artificial intelligence, computer vision, data mining, document analysis, graphics, machine learning, or combinations thereof.

Svensk Sammanfattning

Datavetenskapliga Metoder för Historieforskning (CompHis) är en multidisciplinär intressegrupp för utveckling och användning av avancerad dataanalys inom historieforskning, kulturhistorieforskning, och släktforskning. Gruppen är gränslös så till vida att den kan bestå av forskare från olika discipliner och lärosäten. Metod och teori kommer i huvudsak från områden som: artificiell intelligens, computer vision, dokumentanalys, grafik, informationsutvinning, och lärande system.

Gruppens mål är att utveckla och analysera algoritmer områden samt att, i samarbete med samhälle och industri, utveckla programvara som effektiviserar och förbättrar specifika arbetsmetoder och uppgifter inom arkivhantering, historieforskning, kulturhistorieforskning, släktforskning, och liknande områden.

Aim and Scope

The aim is to increase the efficiency and accuracy of tools and methods for archival management, culture heritage analysis, historical research, and genealogical research through the use of theory and methods from, e.g., artificial intelligence, computer vision, document analysis, and machine learning. The scope is difficult to define precisely but the studied area is roughly the union of the areas Historical Information Science and History and Computing.

Academic Members

 • Dr. Niklas Lavesson, Associate professor, Computer science, Blekinge Institute of Technology 
 • Dr. Mikael Nilsson, Post doc, Mathematical imaging, Lund Institute of Technology
 • Stefan Petersson, Lecturer, Computer science, Blekinge Institute of Technology

Degree Projects

Proposed Topics

 • Detection of Photographic Blur in Digital Historical Documents
 • Detection of Text Lines in Digital Historical Documents
 • Stain Removal in Digital Historical Documents
 • Systematic Literature Review: Methods for Handwriting Recognition
 • Systematic Literature Review: Methods for Textline Detection and Extraction
 • Systematic Literature Review: Visualization of Historical Maps
 • Systematic Survey of Public Data Sets for Historical Document Analysis

Links

Archives

Genealogy software

General purpose software for computer vision, data analysis, and machine learning

Historical document providers, search engines, and portals

Related projects and groups

Related Books, Overviews, and Reports

 • Boonstra, O., Breure, L., Doorn, P. (2005) Past, Present and Future of Historical Information Science, Report, Netherlands Institute for Scientific Information Services.
 • McCrank, L. J. (2002) Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline.

Related Theses

Related Scientific Journals

Related Conferences and Workshops

2013

Redigera
Share Dela