logo igenHealth in Hand 

Ett väl upparbetat samarbete med framstående indisk forskargrupp
- Det här projektet bygger på ett samarbete som inleddes redan 2007 med en framstående forskargrupp vid IIT-M (Indian Institute of Technology Madras) i Chennai i Indien. Vetenskapsrådet och SIDA finansierade samarbetet 2007-2009 genom Swedish Research Links Asia programmet. Dessutom samverkade BTH, Region Blekinge, Länsstyrelsen m fl i en regional satsning på samarbetet 2008-2009 genom Indienprojektet / Blekinge i Indien / Indien i Blekinge. Möjligen var vi för tidigt ute den gången, när vi försökte intressera företag i Blekinge för den indiska marknaden. Men utan den satsningen hade vi inte haft förutsättningarna på plats för att söka och få 5 miljoner från VINNOVA för det här projektet.
En snabbt framväxande marknad för hälsoteknik
- Nu befinner vi oss i ett annat läge. Under de senaste åren har kraven på tillgänglighet och användbarhet ökat när det gäller teknikstöd inom hälso- och sjukvården. Dessutom har det vuxit fram en marknad för teknikstöd för att leva ett hälsosamt liv. Det här är en global utveckling, som dels ställer stora krav på förändring inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, men som också öppnar en spännande ny global marknad för hälsoteknik. Den forskning BTH nu har utvecklat inom området tillämpad hälsoteknik, där vi kombinerar design- och teknikvetenskap och hälsovetenskap, ligger alltså helt rätt i tiden. Och företagen börjar också få upp ögonen för den här marknaden. I det här projektet medverkar företagen WIP, Noisy Cricket och b3it Healthcare AB. Dessutom medverkar TelecomCity nätverket och Blekinge Landsting. Men genom samarbete med den nya regionala arenan för tillämpad hälsoteknik SICAHT hoppas vi kunna samarbeta med fler företag i Blekinge framöver kring innovativa mobila teknologier för främjande av hälsa. 
 

fotoIndisk delegation på Blekingebesök i november 2013. Från vänster: prof. Markus Fiedler, BTH, prof. Sara Eriksén, BTH, (svensk projektledare), dir. Suma Prashant, RTBI, prof. Ashok Jhunjhunwala, IIT-M (projektledare på den indiska sidan), Saloni Malhotra, entreprenör och projektkoordinator, RTBI.

 

 

 

 

Indiskt-svenskt samarbete kring utveckling av mobila hälsotjänster

 

 

Hälsoteknik kräver tvärvetenskapligt samarbete
BTH erbjuder en utmärkt miljö för tvärvetenskapligt samarbete kring hälsoteknik.
Småskaligheten ger bra förutsättningar för samarbete över ämnesgränserna. Här finns internationellt erkänd expertis inom vård, hälsa, telekommunikationssystem, programvaruteknik och datavetenskap. Här finns ett väl etablerat samarbete med Blekinge Landsting och kommunerna i Blekinge kring forskning om IT i vården.      

Nya spännande utbildningar växer fram    
Hälsoteknik handlar om system av system som måste fungera tillsammans. Därför krävs en bredare ingenjörskompetens än tidigare för utveckling och underhåll av system av system. På BTH håller vi på att utveckla en ny masterutbildning med den här inriktningen, nätverk av programvaruintensiva system. Men det är en annan historia, även om det ligger väl i linje med det forsknings- och utvecklingsprojekt vi nu fått 5 miljoner från VINNOVA för att driva.

                                foto sara
Mvh 
Sara Eriksén, professor, BTH

Projektledare för VINNOVA projektet

Förtydligande av använda förkortningar:
IIT-M = Indian Institute of Technology Madras (staden som förr hette Madras heter numera Chennai men IIT-M har behållit sitt ursprungliga namn med tillhörande akronym)
RTBI= Rural Technology and Business Incubator, en spännande inkubator verksamhet vid IIT-M som har målsättningen att utveckla enkla, robusta, prisvärda och användarvänliga mobila tjänster och tekniska lösningar för en hållbar utveckling för människor som bor på landsbygden i Indien, där förutsättningarna kan vara väldigt tuffa (t ex extrema väderförhållanden med hetta, regnperioder och åsknedslag, återkommande strömavbrott, långt till läkare och sjukhus etc)

 

                                    

Share Share
Edit