Lägesrapport inlämnad till VINNOVA Dokid: 141069 

Diarienummer Projekttitel
2003-01818 Integrerade Nätverk i hemsjukvården för personer med diabetes
Projektnummer Bidragsmottagare
20780-2 Blekinge tekniska högskola - Programvaruteknik och datavetenskap
Projektledare VINNOVAs handläggare
Guohua Bai Gunilla Lundén
Inlämnas senast  
2006-05-15  
   
Har projektet följt planerna avseende:
Tid: Ja Ekonomi: Ja Delresultat: Ja
Om nej, kommentera nedan i "Sammanfattning av läget" eller i bilaga.
 
Kommer planen hålla kommande 6 mån avseende:
Tid: Ja Ekonomi: Ja Delresultat: Ja
Om nej, kommentera nedan i "Sammanfattning av läget" eller i bilaga.
   
Sammanfattning av läget i projektet, delresultat och eventuella avvikelser från projektplanen:
The IMIS lab. (a test environment for integration and communication among healthcare actors and medical terminals) is now established. One day opening workshop was held on 27 April in Blekinge Institute of Technology, Ronneby. Around 40 participants (including all parts of healthcare actors) and 5 speakers from Norrbotten, Borås, Gothenbourg, Kalmar, and Blekinge were presented. Several international companies from France, Germany, USA, Holland, Israel contributed with posters, medical equipments, and video materials to the workshop. People also visited the IMIS Lab. for consideration of future cooperation. All presentation materials and photos are available in our IMIS web: www.IMISCare.org.
The need specification is now in functions and interface level. After June we start construction of the Web service. In Sept. we hope to construct the mobile part and test communication and integration with some available medical terminals (monitors).
   
Hittills utgivna publikationer (kan även redovisas i separat bilaga):
P. Zhang and G. Bai, ´Systematic Thinking in Multi-agent Systems Coordination - applied in diabetic health care,´ presented at Med-e-Tel 2006, Luxenberg, 2006
   
Annan resultat- och kunskapsförmedling:
A one-day workshop was held on 27 April in Blekinge Institute of Technology, Ronneby. Around 40 participants and 5 speakers from Norrbotten, Borås, Gothenbourg, Kalmar, and Blekinge were presented. Several international companies from France, Germany, USA, Holland, Israel contributed with posters, medical equipments, and video materials to the workshop. People also visited the IMIS Lab. for consideration of future cooperation. All presentation materials and photos are available in our IMIS web: www.IMISCare.org.
   
Lägesredovisning i enlighet med Särskilda villkor.
   
Bilagor:
   
Övriga kommentarer:
1) The new need specification for the construction of IMIS is in progress
2) two theses work about IMIS database and about IMIS applications will be finished in June.
3) An intensive construction work of IMIS will take place from middle of June to Nov.
   
Årlig uppföljning av projektdata
 
1. Har det etablerats kunskapsintensiva företag eller avknoppningar i projektet under de senaste tolv månaderna?
Ej relevant

[x]

Totalt antal 0
Varav:
från akademin 0
från större företag
(> 250 anställda)
0
annat ursprung 0
 
2. Finns det doktorer som har examinerats i projektet under de senaste tolv månaderna?
Ej relevant

[x]

   
Antal kvinnor: 0 Antal män: 0
Varav:   Varav:  
helt finansierade av VINNOVA: 0 helt finansierade av VINNOVA: 0
delfinansierade av VINNOVA: 0 delfinansierade av VINNOVA: 0
ej finansierade av VINNOVA: 0 ej finansierade av VINNOVA: 0
 
3. Har forskare som disputerat högst två år före projektstart deltagit i projektet med stöd av VINNOVA?
Ej relevant

[x]

   
Antal kvinnor: 0 Antal män: 0
Varav:   Varav:  
< 26 år 0 < 26 år 0
26 - 30 år 0 26 - 30 år 0
31 - 35 år 0 31 - 35 år 0
36 - 40 år 0 36 - 40 år 0
> 40 år 0 > 40 år 0
 
4. Finns ett genusvetenskapligt perspektiv integrerat i projektet?
Ej relevant
 
   

 
Datum  
   

 
Underskrift projektledare  
   

 
Namnförtydligande