Lägesrapport inlämnad till VINNOVA Dokid: 119230 

Diarienummer Projekttitel
2003-01818 Integrerade Nätverk i hemsjukvården för personer med diabetes
Projektnummer Bidragsmottagare
20780-2 Blekinge tekniska högskola - Programvaruteknik och datavetenskap
Projektledare VINNOVAs handläggare
Guohua Bai Gunilla Lundén
Inlämnas senast  
2005-11-05  
   
Har projektet följt planerna avseende:
Tid: Ja Ekonomi: Ja Delresultat: Ja
Om nej, kommentera nedan i "Sammanfattning av läget" eller i bilaga.
 
Kommer planen hålla kommande 6 mån avseende:
Tid: Ja Ekonomi: Ja Delresultat: Ja
Om nej, kommentera nedan i "Sammanfattning av läget" eller i bilaga.
   
Sammanfattning av läget i projektet, delresultat och eventuella avvikelser från projektplanen:
According to the project plan, IMIS project is now entering into an iterative process of need specification and system construction. To this purpose an IMIS Lab. (bilag 1) is to build in order to test integration and communication of different measuring and monitoring instrument and platforms. A possible limitation to implement the plan is shortage of financing and personals, and we are trying hard to find a compromise.
   
Hittills utgivna publikationer (kan även redovisas i separat bilaga):
1.Zhang. P. (2005) IMIS Platform Evaluation Report (bilag2)
2.Hermanson (2005) Need specification IMIS (bilag 3)
3.Bai G.H (2005) Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes (IMIS) VINNOVAs programmet IT för sjukvård i hemmet 2003.11 2006-11 (bilag 4)
   
Annan resultat- och kunskapsförmedling:
1. Participated EISCO 2005 - the best European practice in the comming European Information Society Conference (EISCO) 2005, Cracow, Poland 2nd-4th June, 2005
2. Participation and presentation in VINNOVAs programmet IT för sjukvård i hemmet 2003.11 2006-11
3. Presentation of IMIS project in Aalborg University, Denmark, 2005.
   
Lägesredovisning i enlighet med Särskilda villkor.
   
Bilagor:
IMIS Lab.application.doc
IMISplatformevalutation report.doc
NeedspecIMIS05.doc
PresentationVinnova.ppt
   
Övriga kommentarer:
IMIS is contacting industries that produce various apparatus for diabetic healthcare for the platform test in the IMIS lab., and meanwhile contacting professional software industries to further develop and commercialize IMIS platform. Under this period, there will be more practical work and less publications.
   
Årlig uppföljning av projektdata
 
1. Har det etablerats kunskapsintensiva företag eller avknoppningar i projektet under de senaste tolv månaderna?
Ej relevant

[ ]

Totalt antal 3
Varav:
från akademin 1
från större företag
(> 250 anställda)
0
annat ursprung 2
 
2. Finns det doktorer som har examinerats i projektet under de senaste tolv månaderna?
Ej relevant

[x]

   
Antal kvinnor: 0 Antal män: 0
Varav:   Varav:  
helt finansierade av VINNOVA: 0 helt finansierade av VINNOVA: 0
delfinansierade av VINNOVA: 0 delfinansierade av VINNOVA: 0
ej finansierade av VINNOVA: 0 ej finansierade av VINNOVA: 0
 
3. Har forskare som disputerat högst två år före projektstart deltagit i projektet med stöd av VINNOVA?
Ej relevant

[x]

   
Antal kvinnor: 0 Antal män: 0
Varav:   Varav:  
< 26 år 0 < 26 år 0
26 - 30 år 0 26 - 30 år 0
31 - 35 år 0 31 - 35 år 0
36 - 40 år 0 36 - 40 år 0
> 40 år 0 > 40 år 0
 
4. Finns ett genusvetenskapligt perspektiv integrerat i projektet?
Ja
 
   

 
Datum  
   

 
Underskrift projektledare  
   

 
Namnförtydligande