FORSKNINGSSEMINARIER 
VÅRTERMINEN 2008

Matematik och modellering

Tisdag 12/2 9.15-10, sal 2415.
     Universitetslektor Mats Pettersson, TEK/ASB:
     Radar och sonar signalbehandling och radarfjärr-
     analys vid BTH.

Tisdag 19/2 13.15-14.15, sal 2415.
     Dr Rudi Seising, Medical University of Vienna and 
     Ludwig-Maximilian-Universität
München:
     A History of Fuzzy Logic with Epistemological 
     Remarks.

Tisdag 1/4 9.15-9.50 Doktorand Raisa Khamitova, AMN:  
    Conserved quantitites:old and new methods.

 

Tisdag 8/4 9.15-9.50 Universitetslektor Claes Jogréus, AMN:
    Stokastiska modeller och kaosmodeller.

 

Tisdag 22/4 9.15-10 Universitetslektor Vanja Lindberg, AMN:
    A real-space approach on electronic structure calculations
    of adsorbed nanoparticles.

 

Tisdag 13/5 9.15-10, sal 2415. Professor Nail Ibragimov, 
   AMN: A new theory of integrating factors: a jump from
   1739 to 2007.
Seminariet

Dessutom kommer vi tisdag 20/5 att arrangera magisterseminarier där våra studenter på Magisterprogrammet i matematisk modellering och simulering presenterar sina magisteruppsatser.

 

 

 

Redigera
Share Dela