Akademi Sydost

Forskarskolan i matematik och modellering 
inom Akademi Sydost

Bakgrund

Pressmeddelande om forskarskolan (2007-08-31)

Styrdokument för forskarskolan

Akademi sydost 


Kurser inom forskarskolan 2008  

Styrgrupp 

Doktorander och handledare

Aktuella seminarier i sydost

  

Sydostkonferens om matematik

En sydostkonferens om matematik äger rum varje år sedan 2004. Hittills har följande konferenser arrangerats:

2004 Kalmar

2005 Växjö

2006 Karlskrona

2007 Färjestaden, Öland

2008 Växjö

2009 Karlskrona

Konferenserna är öppen för alla forskare vid de tre lärosätena inom Akademi Sydost. Dessutom bjuds gästföreläsare in.

Redigera
Share Dela