Några matematiklänkar

Svenska matematikersamfundet: http://www.maths.lth.se/SMS/

Några länkar om matematikens historia: http://mathforum.org/isaac/mathhist.html

Spel, animeringar m.m.
http://www.aplusmath.com/

http://ma-serv.did.gu.se/matematik/gsp/java.htm

Humor med matematikanknytning http://www.csun.edu/~hcmth014/comics.html

Redigera
Share Dela