(Skrolla längre ned på sidan för att läsa om lärarlyft 2010) 

header

Lärarlyftet riktar sig till lärare, förskollärare samt fritidspedagoger med pedagogisk högskoleexamen som är tillsvidare- eller visstidsanställda inom skolväsendet och undervisar i förskoleklass t.o.m. vuxenutbildning.

Anmälan sker via:   www.studera.nu
Anmälningstiden för Skolverkets köpta kurser är 1-17 maj.
 

Blanketten ’Skolhuvudmannens godkännande’ måste bifogas, och går att ladda ner på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/sb/d/1838/a/20881

 

BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER VID BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA HÖSTEN 2011 

 matematik

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk 7-9 och vill förstärka din behörighet i matematik. Kursstart är i augusti 2011 (v.35), och du läser på halvfart under tre terminer. Kursen är indelad i sex delkurser (två delkurser per termin) som behandlar Algebra, Linjär algebra, Analys A & B, Diskret matematik och Geometri. Dessa traditionella kurser i matematik läser du tillsammans med andra verksamma lärare för att möjliggör ett större didaktisk utbyte. Undervisningen sker till störst del på distans genom regelbundna webbaserade träffar, men i varje delkurs ges möjlighet att närvara vid minst en campusträff. Kursen har en egen webbplattform där all information samlas. Via denna plattform har du också möjlighet att kommunicera med kursledare samt föra dialoger med andra deltagare.

Anmälningskod: BTH-65032

Länk till kursens utbildningssida: MA1415 Matematik för lärare 45 hp


didaktik lärare

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk 4-6 och vill utöka din behörighet. Kursstart är i augusti 2011 (v.35), och du läser på halvfart under terminen. Kursens innehåll behandlar bl.a. tal och taluppfattning, bråkbegreppet och procent, geometriska samband, grundläggande teorier för sannolikhetslära och kombinatorik, logik och mönster med fokus på matematiska resonemang och problemlösning, algebra och algebraiskt tänkande. Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom dessa områden så att man som pedagog kan ge sina elever många berikande möten med matematik. Undervisningen sker på campus via ett antal obligatoriska seminarier (10 st) följt av egna projektarbeten förlagda i den egna verksamheten.

För behörighet till denna kurs krävs att man läst minst 15 hp matematik eller matematikdidaktik på högskolenivå.

Anmälningskod: BTH-65031

Länk till kursens utbildningssida: MA1414 Matematisk fördjupning med didaktiskt perspektiv


teknik för lärare

Kursen vänder sig främst till dig som är aktiv pedagog inom grundskolans åk F-3 och vill utöka din behörighet i teknik . Kursstart är i augusti 2011, och du läser på halvfart under terminen. Kursens innehåll presenteras i olika temaområden som inleds med en nätbaserad föreläsning som ger inspiration och ämnes-fördjupning. Dessa föreläsningar följs av campusförlagda seminarie-övningar eller laborationer (totalt 4 st) med konkreta tillämpningar. Ytterligare laborationer genomförs på hemorten i deltagande lärares elevgrupp. Kurs- och informationsmaterial såsom demonstrationsfilmer, föreläsningsanteckningar, uppgifter och schema samlas efter hand i en lärplattform, vilken du har tillgäng till under hela kurstiden. Via denna plattform har du möjlighet att kommunicera med kursledare samt föra dialoger med andra deltagare.

Kursen behandlar moment som t.ex. tekniska system och konstruktioner, vardagsteknik, elsäkerhet, datorteknik, robotteknik, barns vardagsföreställningar och lärande kring tekniska konstruktioner och naturvetenskapliga fenomen, teknik och naturvetenskap på Science Center och hållbar utveckling.

Anmälningskod: BTH-65030

Länk till kursens utbildningssida: FY1406 Teknik för lärare 15 hp

Mer info om lärarlyftet hittar du på: http://www.skolverket.se/fortbildning


 Lärarlyft 2010

LÄRARLYFT FÖR TIDIGARELÄRARE - Teknik och naturvetenskap i vardagen, 15 hp 

TEKNIK OCH NATURVETENSKAP I VARDAGEN, 15 HP

På ett enkelt och laborativt arbetssätt behandlas funktionen av och teorin bakom vardagstekniska lösningar och produkter såsom cyklar, leksaker, toaletter och elektriska apparater, vattenförsörjning, avfallshantering och rengöringsmedel. Fokus riktas även mot elevers vardagsföreställningar om hemmets och samhällets teknik, liksom grunderna inom legorobot- respektive datorteknik.  Även teknikens miljöpåverkan och hållbarhet behandlas.   

               Kvinna med barn vid dator - Avgränsare

          Här kan du se ett inslag om vad arbete med legorobotteknik kan innebära

 

Kursen ges på kvartsfart och är en kombination av distans- och campuskurs.

Kursstart är 30 augusti 2010.

Efter genomförd kurs ska du känna dig tryggare i din läraroll i teknik då du bl.a. har:

  • Förståelse för funktion och konstruktion av olika tekniska system och vardagstekniska produkter.
  • Kunskap om elevers vardagsförståelse av tekniska lösningar och naturvetenskapliga fenomen.
  • Skaffat dig en repertoar av demonstrationsförsök och tekniska experiment som syftar till att väcka intresse för och tekniska och naturvetenskapliga processer.

Länk till utbildningsbeskrivning

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Linda Mattsson på 0455-385456 eller mejla linda.mattsson@bth.se


 

Här finns en länk till Skolverkets sida om vanliga frågor och svar rörande lärarlyftet 

Här hittar du mer information om regeringens satsningar

BTHAvslutningmedkontaktinfo

 

Redigera
Share Dela