STRATLEADE NETWORK


Kontakta Programansvarig för att gå med i StratLeade-nätverket idadg!


Som uppskattning till våra donatorer, inbjuder vi dem till StratLeade-nätverket – tillsammans med andra företag, organisationer, individer eller alumner vars stöd möjliggör MSLS-programmet att förbättra sina kärnaktiviteter, erbjuda stipendier, bjuda in gästföreläsare från runtom i världen för att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och att tillhandahålla internship placements for recent graduates

  • StratLeade-nätverkets nyhetsbrev –The Trunk & Branches – alumninyheter samt insikt i spetsforskning kring hållbarhet.
  • Möjlighet att nätverka med andra hållbarhetsledare.
  • Möjlighet till partnerskap: Information om varje klass, möjlighet till samverkan kring uppsatser/avhandlingar, tillgång till slutliga avhandlingsdokument, möjligheter till praktikplats eller anställning av tidigare studenter.
  • Tillgång till BTH forskare
  • Inbjudan till särskila StratLeade-nätverks aktiviteter såsom slutna sessioner med Karlskrona Dialogue-talare.

Synlighet via StratLeade online samt i trycksaker:

Trendsetters (SEK 100 –7000 årlig donation)

Change Agents (SEK 7000 – 34 999 årlig donation)

Leaders (SEK 35 000 – 69 999 årlig donation)

Visionaries (SEK 70 000 och over årlig donation)Kontakta Programansvarig för att gå med i StratLeade-nätverket idadg!


Edit
Share Share