göran carstedt, 4 Oktober, 2006.

"Ekonomi och Ekologi - Vi börjar se sambanden, men det behövs ett nytt sätt att tänka"

Tid: Samling kl.18.30. Föreläsningen börjar kl. 19.00

Plats: Wämö Center, Bättringsvägen, Karlskrona

Dr. Göran Carstedt är ordförande för Det Naturliga Steget och var tidigare en av toppcheferna i Volvo och IKEA. Han är nu rådgivare till flera internationella organisationer och är även medlem i styrelserna för flera stora företag. Dr. Carstedt är känd som en inspirerande och praktisk föreläsare inom ledarskap, organisatorisk utbildning och förändring.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Pressmeddelanden

BLT Article (på svenska)

 


göran carstedt, October 4th, 2006.

"Business and Ecology in the 21st Century - an emerging awareness and need for a new way of thinking"

Time: Reception 18.30. Lecture 19.00.

Venue: Wämo Center, Karlskrona.

NOTE: THIS LECTURE WAS GIVEN IN SWEDISH. Read a translated article about the event, featured in the local news, by clicking here).

Edit
Share Share