Antagning till senare del av utbildningsprogram  

I samband med ansökan om antagning till senare del av ett utbildningsprogram ska du bifoga dokument som utgör underlag för beslut om tillgodoräknande av tidigare studier. Sådana dokument ska vara vidimerat Ladok-utdrag, kursintyg eller kursbevis.

Bifoga även kursplaner och litteraturförteckning för respektiver kurs. Gäller tillgodoräknandet utländska studier ska även en beskrivning av det utländska utbildningssystemet bifogas.

Beslut om antagning till senare del på program baseras på möjligheten att tillgodogöra tidigare studier samt resurstillgångar för aktuell utbildning.

För att BTH ska kunna bedöma om du är avgiftsskyldig eller inte måste du även bifoga ett ”Personbevis för studier” (beställs genom Skatteverket)

Gå vidare till e-blanketten här

Redigera
Share Dela