Akustik för ljud och musikproduktion ET1108 (ETA038)

Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till och överblick över praktisk rumsakustik och grundläggande kunskaper om ljudets egenskaper. Kursen behandlar även den mänskliga hörseln. Målet är att studenten efter genomgången kurs ska ha skapat sig en förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang och intensitet. Studenten ska ha fått en inblick i mätning av ljudegenskaper samt mätning av ett rums akustiska egenskaper. Studenten ska även ha kännedom om hur dessa mätningar kan användas praktiskt.

För mer information besök kurshemsidan för Akustik för ljud och musikproduktion.

Edit
Share Share