Mätteknik ET1202 (ETB016)

Välkommen till kursen Mätteknik

Ingenjörsutbildningar domineras idag av den digitala världen, där vi använder matematiska modeller för att beskriva den analoga världen - verkligheten, den som vi lever i. Den senare får inte så stort utrymme i flertalet av våra kurser, men mätteknikkursen handlar om den analoga världen och om skillnader mellan modeller och verklighet. Kursen är inte bara nyttig för konstruktörer som vill se till att sina apparater fungera i den analoga världen med klimatfaktorer, störningar av olika slag etc. utan också i det dagliga livet. Vad skall jag göra om t.ex. jordfelsbrytaren hemma löser ut?

Kursen har tidigare varit samordnad med projektkursen Datorteknik II mera känd som bilprojektet, men detta är nu utbytt mot ett nytt rent mätteknikprojekt. Föreläsningskursen är koncentrerad till första delen av perioden för inte vara "i vägen" för det avslutande projektet då det går in i sitt intensiva skede.

För mer information besök kurshemsidan för Mätteknik.

 

 

Edit
Share Share