Akustik för ljud och musikproduktion ET1108 (ETA038)

KURSINFORMATION

KURSÖVERSIKT

Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till och överblick över praktisk rumsakustik och grundläggande kunskaper om ljudets egenskaper. Kursen behandlar även den mänskliga hörseln. Målet är att studenten efter genomgången kurs ska ha skapat sig en förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang och intensitet. Studenten ska ha fått en inblick i mätning av ljudegenskaper samt mätning av ett rums akustiska egenskaper. Studenten ska även ha kännedom om hur dessa mätningar kan användas praktiskt.

INNEHÅLL

  • Grundbegrepp inom akustiken: Definitioner, begreppsorientering
  • Ljud och människan: Örat och hörseln
  • Ljud och frekvensegenskaper
  • Rumsakustik
  • Ljudalstrande mekanismer
  • Akustiska mätmetoder: Spektrumanalysatorer, ljudtrycksmätare, mikrofoner
  • Elektroakustiska installationer i rum
  • Introduktion till akustisk signalbehandling

UNDERVISNINGFORM

Undervisning sker genom föreläsningar, projekt, gästföreläsningar samt workshops.

EXAMINATION

Totalpoäng på kursen är 7,5 poäng. Kursen examineras genom muntliga redovisningar av obligatoriska projekt (6 p) samt skriftlig tentamen (1,5 p). För student som ej blivit godkänd på ordinarie tentamen erbjuds möjlighet till förnyad examination vid senare tillfälle.

LITTERATUR

Everest, F. Alton. Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN: 0071360972

BOKKAPITEL

Länk till information om bokkapitel och sidor i kurslitteraturen som ingår i kursen.

Kursboken kompletteras med utdelat material, se kursmaterial.

KURSMATERIAL

Projekt

I kursen ingår tre obligatoriska projekt. Dessa läggs ut under kursens gång.

  1. Applicering och mätning av impulssvar/konvolutionsreverb
  2. Rumsakustik

Sound Forge - 30 dagars trial version och manual.

PPT-slides, 2006

Övrigt

GAMLA TENTOR

Tenta070426

Edit
Share Share