Medicinsk signalbehandling ET1302 (ETC030)

Kursen syftar till att ge grunder i medicinsk signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem inom sjukvården. Målet med kursen är att den studerande skall ha förvärvat grundläggande kunskaper inom medicinsk signalbehandling för att kunna utföra arbetsuppgifter inom sjukvården men även vara väl förberedd för fortsatta studier inom ämnet. Kursens fokus är på tvådimensionella signaler, dvs bilder.

För mer information besök kurshemsidan för Medicinsk signalbehandling.

Edit
Share Share