Person- och områdessäkerhet ET1122

Kursinformation


Undervisningsform

Kursen är uppbyggd av fyra viktiga delmoment:

  • Transportsäkerhet
  • Områdessäkerhet
  • Brandsäkerhet
  • Informationssäkerhet

Undervisningsformen är blandingen av salsundervisining och obligatoriska instuderings/inlämnings- uppgifter. De obligatoriska instuderings/inlämnings uppgifter görs i grupper av 4 personer och ska redovisas både muntligen och i rapportform.

Kursmaterial

Informationssökning samt Informationsanvändning

 

Transportsäkerhet

Områdessäkerhet

 

Informationssäkerhet

 

Brandsäkerhet

Inbrottsskydd

¨Poduktkatalogen ifrån Extronics
I denna produktkatalog ifrån Extronics finns det också mycket nyttig information om  bl.a.hur larm ska palceras

 

 

Edit
Share Share