Neural networks ET2404 (ETD007)

Kursen syftar till att ge bakgrund till och kunskaper i teorin för artificiella neurala nätverk samt att ge insikt om och erfarenhet av tillämpningar inom signalbehandling. Målet är att den studerande skall bli väl förtrogen med hur dessa implementeras i mjukvara samt ha insikt om i vilka sammanhang de är applicerbara.

För mer information besök kurshemsidan för Neurala nätverk.

Edit
Share Share