Medicinsk signalbehandling ET1302, ht2011

Kursen syftar till att ge grunder i medicinsk signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem inom sjukvården. Målet med kursen är att den studerande skall ha förvärvat grundläggande kunskaper inom medicinsk signalbehandling för att kunna utföra arbetsuppgifter inom sjukvården men även vara väl förberedd för fortsatta studier inom ämnet. Kursens fokus är på tvådimensionella signaler, dvs bilder.

Cell retina tänder

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, teoretiska och praktiska projekt.

Kursplan (öppnas i nytt fönster)

Lärare på kursen är Benny Lövström och Irina Gertsovich.

Observera! Löpande information under kursens gång kommer att ges via kursens webbplats i its learning.


Gästföreläsningar:

Ej fastställda än.

 


Några examensarbeten från BTH i området medicinsk signalbehandling:

Analys och jämförelse av olika pulsoximetrar och mätmetoder (2011)

OCT inom ögonsjukvård - noggrannhet hos mätfunktion (2008)

Automatic Diagnosis of Diabetic Retinopathy Using Fundus Images (2006)

Methods for characterization of digital, imageproducing detectors within medical X-ray diagnostics (2005)


Medicinsk teknik och signalbehandling i media, ett urval:

En bild avslöjar cancern direkt (Ny Teknik 2009-03-11)

Digital obduktion - oskuret är bäst (2009-01-05)

Prisbelönta 3D-bilder av människokroppens inre (2008-10-28)

Landstinget satsar 20 MSEK på forskning med BTH (2007-12-12)

Ny portal på LTH för medicinsk teknik (Newsdesk 2006-12-01)

Svårt välja rätt teknik i vården (Ny Teknik 2006-11-08)

Nya metoder förenklar analys av muskelsignaler (Forskning.se 2006-04-24)

 


Edit
Share Share