Vision signalbehandling

Forskning på Avdelning för Elektroteknik (AET)

Syftet med gruppens forskningsverksamhet är att utbilda tekniska doktorer och licentiater, forskningsförankra grundutbildningen och bidra till utveckling av näringsliv och samhälle. För att klara av detta behövs en forskningsverksamhet som har en hög nationell och internationell nivå. Inom forskning och forskarutbildning koncentrerar sig gruppen inom två huvudområden Tillämpad Signalbehandling och Radiokommunikation. En stor del av forskningen sker i samverkan med näringslivet men även grundforskning ingår i verksamheten. Problemställningar hämtas ofta från olika tillämpningar och resultaten återförs dit. Forskningsresultaten publiceras internationellt, vilket bl.a. säkerställer en hög nationell och internationell nivå.

Våra forskningsprojekt har ofta en internationell prägel. Flera av våra forskare är välkända internationellt inom sitt område. Dessa forskare blir ofta inbjudna som "Invited Speaker" eller ordförande vid internationella konferenser samt som "referee" till internationella tidskrifter.

Från och med 1999-01-01 har vi rätt att utfärda licentiat- och doktorsexamen.

 

Tillämpad Signalbehandling

Radiokommunikation

 

 

Edit
Share Share