Lärarlyft 2011

VIRTUELL OCH REELL VERKLIGHET I ÄMNEN MED PRAKTISKA INSLAG – att fjärrstyra fysiska experiment hemifrån, 30 HP

Kurskod: ET1410

Ungdomar idag lever till stor del i den virtuella världen. Denna mediala evolution håller också på att ge avtryck inom utbildningen. Idag forskas det runt om i världen mycket på att ta in den fysiska världen i den virtuella. Ett exempel är att i virtuella rum återskapa undervisningslaboratorier på så sätt att elever eller studenter kan sitta hemma vid sin dator och på skärmen se och manövrera den fysiska utrustningen i laboratoriet i skolan eller på universitetet. Att göra fysiska experiment är enda sättet att lära sig mer om naturen dess möjligheter och begränsningar. I figuren visas en arbetsbänk i ett övningslaboratorium för elektriska experiment.

stationen_liten

 

Hur en elev eller student kan använda denna bänk virtuellt och ändå göra fysiska experiment i laboratoriet illustreras här - http://openlabs.bth.se/static/video/Opamp.html. Kursen ger en introduktion till den virtuella världen och exempel på hur den praktiskt kan introduceras i laborativ undervisning. Dessutom får kursdeltagarna inblick i den senaste forskningen inom området och möjlighet att prova BTH:s distanslaboratorier i egen undervisning vid den egna skolan.

Kursens målgrupp är senarelärare från årskurs 7, främst fysiklärare och lärare på yrkesinriktade program inom el och tele.

 

Kursen ges på halvfart och är en distanskurs. Kursen inleds med en campusträff i Karlskrona därefter utbildning på distans.

Kursstart 17 januari 2011.

Länk till utförlig kursplan och utbildningsbeskrivning med datum för campusträffar kommer inom kort.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta:

  • Lena Claesson, lena.claesson@bth.se, tel. 0737 20 19 17
  • Ingvar Gustavsson, ingvar.gustavsson@bth.se, tel. 0455-38 57 16.

 


 

Här finns en länk till Skolverkets sida om vanliga frågor och svar rörande lärarlyftet

(weblänk: http://www.skolverket.se/sb/d/1874;jsessionid=F497FBCD87C8182D42927E6042D63AE2 )

Här hittar du mer information om regeringens satsningar

(weblänk:

http://www.regeringen.se/sb/d/8544/a/80855 )

Edit
Share Share