Forskning

(Eftersom TEK har delats upp i COM och ING, så finns vi numera under www.bth.se/com/CCSL )

 

Forskningen inom telekommunikationssystem bedrivs under ledning av professor Arne Nilsson, professor Adrian Popescu och Docent Markus Fiedler. Gruppen består i övrigt av Dr. Patrik Arlos, Dr. Henric Johnson, Dr. David Erman, Charlott Eliasson, Tahir Nawas Minhas, Junaid Shaikh and Karel De Vogeleer.

  • Overlay Networks
  • Användare upplev tjänstekvalitet
  • Nätverksmätningar
  • Real-time Internetworking
  • IT-säkerhet
  • Upplevelsekvalitet

För utom dessa områdena är vi involverade i följande forskningsområden:

  • Intelligenta Transport System (ITS)
  • e-Government
  • Spel
  • e-Hälsa

ROVER projektet finnansieras av "Internetfonden". Det projekt som i år tilldelats det största bidraget, 380 000 kronor, är projekt ROVER, vägval för distribution av tjänster i overlaynät, i regi av Blekinge Tekniska Högskola.

Redigera
Share Dela