Mobil IT för gods på väg

Projektbeskrivning

ICT antas kunna förbättra lastbilstransporters effektivitet, reducera miljöbelastningen och öka säkerheten (minska olyckor och risker med farligt gods). Dock har genomslagskraften av ICT varit begränsad. Flera orsaker kan finnas, bland annat dålig kunskap om möjligheter, misstro mot tekniken, avsaknad av standarder med mera. Utveckling av fleetmanagement-verktyg, positioneringssystem och telematikplattformar i fordon och koncept som intelligent gods driver dock utvecklingen framåt. Vidare finns myndighetsrelaterade applikationer som vägavgiftssystem för tunga fordon (kilometerskatt) under utvecklande som kan ge ytterligare drivkraft. Projektet Arena arbetar med ett svenskt vägavgiftssystem för tunga fordon Ett sådant system kan utgöra grunden för smartare och bättre ICT stöd, främst genom dess telematik och positioneringsmöjlighet. Ett behov finns att undersöka om/hur obligatoriskt avgiftssystem kan integreras med andra applikationer och åskådliggöra detta på t.ex. World Congress on Intelligent Transport Systems  2009 (VK2009) mha av en demonstrator. Vilken teknik (hårdvara och mjukvara) finns och behöver utvecklas? Hur ser det tekniska konceptet ut?
Detta projekt Mobil-IT för gods på väg bygger på projekten: Mobila nätverk i logistikkedjor, Mobile pipelines, Integrerad produktions- och transportplanering, med mera och samverkan bör ske med Arena-projektet, Test Site Sweden, ITS-lösningar som stöd för hantering av tung trafik med tonvikt på trafik till och från hamnar och andra omlastningsställen samt relevanta EU-stödda projekt som Freightwise. Projektet syftar till att studera hur myndighetsrelaterade applikationer, framför allt en km-skatt applikation, kan integreras med tilläggsapplikationer kopplade till tunga transporter. Samt utveckla prototyp för detta ändamål som kan demonstreras på World Congress on Intelligent Transport Systems  2009. Ett intressant område för projektet är säkra transporter med avseende på farligt gods ett annat är att visa hur relevant mobil IT kan effektivisera tunga transporter. Ett resultat av projektet förväntas bli ett konceptförslag på hur ICT integrerat med ett vägavgiftssystem kan höja effektivitet, reducera miljöbelastning och/eller öka säkerheten i godstransporter med lastbil.
Projektet finansieras av Vägverket inom ramen för TTS, Transport Telematics R&D Group Sweden.


 

Redigera
Share Dela