LICENTIATE SEMINAR

Duong Quang Trung lägger fram sin licentiatuppsats "On Cooperative Communications and Its Application to Mobile Multimedia" i ämnet Telekommunikationssystem.

Tid: 2010-06-04, kl. 10:00
Plats: Sal Tellus, Etapp VIII, Soft Center, Ronneby

Granskare: Prof. Dr.-Ing. Eduard Jorswieck, Dresden University of Technology, Tyskland

Examinator och huvudhandledare: Professor Hans-Jürgen Zepernick

Handledare: Dr Markus Fiedler

 

Utkast tilll avhandlingen finns via den här länken (öppnas i separat fönster som PDF).

Edit
Share Share