Preferential Coding for Mobile Multimedia Services

Muhammad Imran Iqbal lägger fram sin licentiatuppsats "Preferential Coding for Mobile Multimedia Services" i ämnet Telekommunikation-GST.

Tid: 2010-09-03, kl. 10:00
Plats: Lärosal J1610, Campus Gräsvik, Karlskrona

Granskare: Prof. Dr.-Ing. Peter Farkas, University of Slovakia, Bratislava, Slovakien

Examinator och huvudhandledare: Professor Hans-Jürgen Zepernick

Handledare: Dr Mats Pettersson

 

Utkast till avhandlingen finns via den här länken (öppnas i separat fönster som PDF)

Edit
Share Share