DSN:s logga

DSN:s uppdrag är att bedriva och utveckla utbildning, forskning och innovation inom våra kärnområden fysisk planering, medieteknik, teknovetenskapliga studier, kultur och kommunikation.

Våra uppdragsgivare är studenter, forskningspartners och beställare av uppdrag.
Vi vill vara en samtalspartner och en utvecklingskraft lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vår drivkraft är att vi vill förstå samtiden och bygga framtiden.
Vårt mål är att ge våra uppdragsgivare de bästa förutsättningarna för att gestalta sina liv. In real life.

Prefekt: Peter Ekdahl
Ställföreträdande Prefekt:Pirjo Elovaara
Studierektor: Roger Tónlist

Institutionskoordinator:Silvio Ocasic

 

Institutionen utbildning, forskning och innovationsverksamhet är organiserad i tre avdelningar, samt en avdelning för administration och teknikstöd.

 

Institutionen Teknik och estetik (TE) är ansvarig för kandidatprogrammen Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion, Digitala spel, Webbutveckling och basåret Basår för digitala medier.
Teknik och estetik är ansvarig för forskarutbildning och forskning inom Teknovetenskapliga studier, med fyra profiler, Design för digitala medier, Feministisk teknovetenskap, Innovation system and Development och ICT4D.
Prefekt: Peter Ekdahl

Avdelningen Kultur och kommunikation (KK) är ansvarig för kandidatprogrammet Digital kultur och kommunikation, samt fristående kurser och uppdragsutbildningar i kommunikation på engelska och svenska.
Kultur och kommunikation är ansvarig för forskningsmiljön Digital kultur och kommunikation. Inriktningen är humaniorabaserad praktisk och teoretisk forskning inom digital kultur och litteratur, samt kulturarv, estetiska applikationer av digitala medier samt sociala medier.
Gruppen arbetar även med Augmented Reality och andra mobila applikationer av digital teknik för kulturella, estetiska och historiska applikationer.
Avdelningschef: Pirjo Elovaara

 

Redigera
Share Dela