Siffror

 

1   En/ett - första
2   Två - andra
3   Tre - tredje
4   Fyra - fjärde
5   Fem - femte
6   Sex - sjätte
7   Sju - sjunde
8   Åtta - åttonde
9   Nio - nionde
10 Tio – tionde
11 Elva - elfte
12 Tolv - tolfte
13 Tretton - trettonde
14 Fjorton - fjortonde
15 Femton - femtonde
16 Sexton - sextonde
17 Sjutton - sjuttonde

18 Arton  - artonde
19 Nitton - nittonde
20 Tjugo – tjugonde 
21 Tjugoett
22 Tjugotvå
23 Tjugotre…
30 Trettio – trettionde
40 Fyrtio – fyrtionde
50 Femtio – femtionde
60 Sextio – sextionde
70 Sjuttio – sjuttionde
80 Åttio – åttionde
90 Nittio - nittionde

100 Etthundra
1000 Ettusen
1 000 000 En miljon

 

Lyssna 

 

 

Vill du lyssna på filen i din mp3 spelare?
Högerklicka här och välj"spara mål som..."

OBS din spelare måste stödja wma-format!

 

Redigera
Share Dela