Center för Territoriell Utvecklingsplanering - CTUP

(These pages in English, click here.
CTUPs sidor på Engelska - klicka här.)


Center för Territoriell UtvecklingsPlanering (CTUP) är ett interdisciplinärt kompetenscentrum som etablerades genom beslut i högskolans styrelse 1998.

Centrets uppgift är att bidra till utvecklingen av en samhällsplanering som kombinerar samhällsvetenskapliga insikter om sociala förändringsprocesser, humanekologisk kunskap om människa och miljö med teknikens och arkitekturens kompetens hushålla med resurser samt att beskriva och gestalta verkligheten.

Kompetenscentrets uppgift är att på uppdragsbasis genomföra forskning, utredningar, utbildningar och seminarieverksamhet inom området territoriell utvecklingsplanering, som inkluderar fysisk planering, strategisk miljökonsekvensbedömningar och regional utveckling.

Kompetenscentret är en självständig enhet inom högskolan och leds av en styrelse som är utsedd av och ansvarig inför högskolans styrelse.

Centrat leds av en forskningsledare. I sekretariatat ingår också en sekreterare på deltid. Huvuddelen av den forskning som sker i CTUP:s regi utförs av forskare verksamma på Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad samt Managementhögskolan.

Redigera
Share Dela