Intressenter

I Center för Territoriell UtvecklingsPlanering vid Blekinge Tekniska Högskola finns följande intressenter:

Boverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Riksantikvarieämbetet
VINNOVA - Verket för innovationssystem

Redigera
Share Dela