[ Information in Swedish ]

Magisterprogrammet i europeisk planering och regional utveckling

Programmet är en magisterutbildning på 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier, vid Fysisk Planering på BTH.

Programmet är f.n. (våren 2011) inne på sittsjunde år och ges i samarbete med Nordregio Academy och CTUP.

Nordregio Academy

CTUP


Om utbildningen - är den för mig?

Planering handlar om att balansera samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga kraven och behoven. Det är ett spännande och omväxlande ämnesområde där nya teorier och arbetssätt testas och prövas hela tiden.

Magisterprogrammet Europeisk planering och regional utveckling ger kunskaper och insikter i europeiska planeringsfrågor och frågor som rör regional utveckling i Sverige och Europa. Programmets mål är att förbereda för ett internationellt yrkesliv genom att förse studenterna med den kunskap och de färdigheter som krävs för en karriär i strategiska och utredande beslutssituationer, i Sverige och utomlands.

Programmet ges på engelska för studenter från hela världen. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter studenterna många internationella gästföreläsare och yrkesverksamma inom planering och regional utveckling.

Om du vill arbeta med regional utveckling, samhällsplanering, fysisk planering, hållbar utveckling eller sociala och ekonomiska frågor, och vill skapa nya internationella kontakter så är Europeisk planering och regional utveckling något för dig!

Utbildningen ges som ett sammanhållet program, på engelska, med studenter från hela världen. Programmet är en svensk högskoleutbildning som leder till magisterexamen (enligt den nya högskoleförordningen) och är givetvis studiemedelsberättigande.

Programmet har rankats av Svenskt Näringslivs undersökning Högskolekvalitet som nummer 1 (av 2615 program) i Sverige i kategorin "Flest kvalificerade jobb". Läs mer på Högskolekvalitets webbplats.

 

Edit
Share Share