Välkommen till Fysisk Planering
The Swedish School of Planning

Fysisk planering vid Blekinge Tekniska högskola utbildar studenter i fysisk samhällsplanering. Det handlar om användning av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

 

Kandidatprogram, stående pusselbit Magisterexamen Fristående kurser

Kandidatprogram
Vill du veta mer?

Master- och Magisterprogram
Vill du veta mer?
Fristående kurser
Vill du veta mer?
Internationellt Forskning  

Internationellt
Internationellt, studentutbyte och samarbete

Forskning
Forskningsprojekt, strategi och forskarskola.
 

 

 


 

 

Redigera
Share Dela