Strategi 2007-2010

I linje med de påpekande som görs i såväl HSVs som Formas utvärdering av fysisk planering är den absolut viktigaste frågan under den kommande treårsperioden fysisk planerings fortsatta existens på BTH, då många av de forskarstuderande är verksamma i andra forskningsmiljöer och professorer med hög kompetens närmar sig pensionsåldern.

Detta kräver

  • Att en strategi för att säkra fysisk planering framtida utveckling på BTH måste formuleras
  • Att fler disputerade lärare måste rekryteras
  • Att fler egenfinansierade forskarstuderande måste rekryteras

Men också

  • Att kopplingen mellan avancerad nivå och forskarutbildning enligt Bolognamodellen måste tydliggöras
  • Att i samarbete med andra lärosäten såväl inom som utom Sydostsamarbetet utveckla fler  planeringsutbildningar på avancerad nivå men med något olika tyngdpunkt 
  • Att med hjälp av begreppet hållbar utveckling ur såväl ett ekologiskt, fysiskt som socioekonomiskt perspektiv tydliggöra en sammanhållen men ändå mångvetenskaplig  överbyggnad till Fysisk planering och de olika inriktningar som forskningen inom detta verksamhetsfält kan ha

Dessutom är målsättningen att inom den kommande treårsperioden:

  • 8 forskarstuderande ska avlägga licentiatexamen
  • 4 forskarstuderade ska avlägga doktorsexamen

 

Redigera
Share Dela