Doktorander vid fysisk planering

Tekn. lic. Rosemarie Ankre: "To Unite Tourism Development and Preservation - the Use of Planning Frameworks in Coastal Areas. A Study of Luleå Archipelago, Sweden." Projektet finansieras med medel från European Tourism Research InstituteTuristdelegationen samt Mittuniversitetets doktorandmedel.

Jessica Johansson: "Planning, Strategic Environmental Assessment and Visions of Sustainability" Finansierat genom MiStFormas samt FOI.

Eric Markus: "The handling of alternatives in strategic environmental assesment - the case of the Öresund Bridge". Projektet finansieras av Formas.

Christina Siwertsson: "Mötet mellan den fysiska och sociala planeringen". Finansierat av Växjö universitet/EU-medel.

Lina Berglund Snodgrass: Forskningsområde: Trygghetsdiskursen i urban planering. Finansieras genom fakultetsmedel.

Olof Woltil:  Forskningsområde: Kulturarv i planeringen. Finansieras genom fakultetsmedel.

Jimmie Andersén 

Carl  Axling

Avhandlingar vid BTH, forskningsrapporter, artiklar, conference papers och andra forskningsresultat kan sökas i BTH:s elektroniska forskningsarkiv

Disputerade resp. licentiander som tidigare verkat och forskat vid fysisk planering

Johan Cronehed (Disputerade 2004 vid Avd för Socialantropologi, Lunds Universitet): "Hypens Grammatik".

Tuomas Vuorio (licentiatavhandling 2005 vid Fysisk planering, BTH): "Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains - methods and need for knowledge"

Stefan Larsson: "Infrastructure for the third generation mobile telephone system as a sustainability issue in planning and environmental administration". Licentiandstudier vid BTH, finansierat genom MiSt.

Ingrid Persson: "Multiple dwelling on the horns of a planning dilemma". (Disputerade 2011) Finansieras genom fakultetsmedel.

Lena Petersson Forsberg: "Outdoor recreation in spatial planning". Finansierat av Naturvårdsverkets forskningsprogram Friluftsliv i förändring.  (Disputerade 2012)

Redigera
Share Dela