Baltic Master II- från tanke till handling

Baltic Master II är ett flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi, som samlar länderna runt Östersjön. Projektet syftar till att förbättra sjösäkerheten genom att förena lokala och regionala perspektiv och samarbeta över gränserna. Projektet arbetar med att öka förmågan att från land ta hand om oljeutsläpp såväl som att arbeta för att förebygga föroreningar från sjöfarten.

Region Blekinge är huvudansvarig för Baltic Master II. Projektet, som är delfinansierat av Europeiska Unionen (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Grannskaps- och partnerskapsprogrammet), samlar 48 partner runt hela Östersjön och pågår från januari 2009 till januari 2012.

Forskningsprojekt BTH:

Den fysiska planeringen på kommunal översiktlig nivå utvidgas för närvarande under inflytande av ett antal EU direktiv till att omfatta nya frågor men också ett helt nytt territorium. Kust och havsområden ut till territorialgränsen skall läggas in under kommunal planering. Sammantaget innebär det nya förutsättningar för styrningen av miljö och för territoriell planering. Lagstöd för planeringen saknas delvis. Fysisk planering deltar i EU-projektet Baltic Masters II, med följeforskning rörande "maritime spatial planning" och integration av fysisk planering och beredskapsplanering för maritima olyckor. Uppdraget är att följa och stödja planeringen i Blekinges kustkommuner samt en grupp kommuner i NV Skåne samt att utvärdera resultaten och i samarbete med World Maritime University producera manualer för "maritime spatial planning".

 

Mer information finns på projektets hemsida: www.balticmaster.org

Redigera
Share Dela