Studera utomlands

Genom att studera utomlands får Du möjlighet att vidga Dina vyer och lära Dig en annan planeringskultur. Genom Sveriges inträde i EU har gränsöverskridande rumslig planering blivit intressant. Genom avtal har fysisk planering studentutbyte med flera utländska skolor för planering, se nedan. Du kan också välja utbildning på eget initiativ, men kontrollera då med institutionen att kurserna vid den valda skolan kan tillgodoräknas dig vid examen. I november varje år brukar våra gäststuderande berätta om sina hemuniversitet vid ett linjemöte på Fysisk planering.

Riktlinjer för utbytesstudier

Du ska ha studerat en termin på Masterprogrammet eller tre terminer på Kandidatprogrammet Fysisk Planering och fullgjort 90 högskolepoäng. Observera också att vissa kurser inom programmet Fysisk planering är obligatoriska för att få ut examen. Du ska välja en skola som utbildar i fysisk planering, ämnen som på engelska kallas spatial planning, town planning, country planning, urban planning. Du får tillgodoräkna dig studier med motsvarande innehåll som Fysisk Planering på samma nivå. Programansvarig Fysisk planering ska godkänna din studieplan (Learning agreement). Ett skriftligt bevis om detta kan utfärdas.

Ansökan

Ansökningar ska inlämnas till BTH Studerandeavdelning, normalt senast den 1 mars för utbytesstudier påföljande läsår.

Övrigt

Resestipendier söker Du hos BTH Studerandeavdelning ( f.d. International Office). Studiemedel handläggs av CSN. Högskoleverket har ytterligare information om utlandsstudier.

Internationella Avdelningen
CSN
Högskoleverket

Övriga möjligheter till utlandsstudier

beskrivs ovan under Tillgodoräknande studier utomlands

Bloggar

Malin Bergman, Nijmegen 

 

Edit
Share Share