Fysisk planering

Omfattar fyra utbildningsprogram och har ungefär 300 samtidigt studerande studenter. Fysisk planering är klart dominerande inom BTH när det gäller utresande studenter. Ansvarig för information och samordning av utresande utbytesstudenter är Gunnar Nyström, inresande utländska studenter Eric Markus, tillgodoräknande av studier Birgitta Hallqvist. Respektive programansvarig granskar Learning Agreement. För samling av underlag (dokument) för tillgodoräknande finns särskilda projekt skapade på webbplatsen It’s learning http://www.bth.se/lms

Tillgodoräknande av  studier utomlands

Högskoleförordningen  6 § Tillgodoräknande

Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Ett Learning agreement (LA) är en studieplan, där du listar de kurser som du vill läsa vid det utländska universitetet och som passar in i din redan påbörjade utbildning. Vad de ska kunna ge dig i form av tillgodoräknade poäng efter studierna skall du komma överens om med din programansvarig vid skolan.

Utbyte fp kandidatprogram

Programansvarig Agneta Sundberg. Av ett kandidatprogram 180 hp rekommenderar Fysisk planering att högst 30 hp byts ut. Rekommenderad utbytestermin: 4

Utbyte fp masterprogram

Programansvarig Ingrid Persson. Av ett masterprogram 120 hp rekommenderar Fysisk planering att högst 30 hp byts ut. Rekommenderad utbytestermin: 2

Stipendier

ERASMUS: Studierna vid värduniversitetet ska omfatta tre till tolv månader och stipendium kan beviljas för såväl studier som examensarbete utomlands. Ett villkor för att få Erasmus-stipendium är att den sökande har permanent uppehållstillstånd i Sverige. ERASMUS Student exchange  partners in Europe för SSP: Milano, Newcastle, Weimar, Hamburg, Kaiserslautern, Dresden, Siegen, Potsdam, Gdansk, Warszawa, Vilnius, Bukarest, Barcelona, Groningen, Nijmegen. NORDTEK partners: Trondheim, Helsinki, Aarhus m.fl. Stipendier söks hos BTH Internationella Avdelning http://www.bth.se/exr/internat.nsf 

Freemover

Freemover, gäststudent eller gäststuderande är en internationell student som har tagit sig till ett lärosäte utomlands på egen hand, utan utbytesavtal med ett universitet i hemlandet. Studieavgifter förekommer. Tillgodoräknande följer samma procedur som beskrivs ovan.

Fysiska planerare har bedrivit egna utbytesstudier i Canada, Australien, Nya Zeeland och Fysiska planerare har gjort examensarbete i Berlin, Hamburg, Nepal och Reykjavik. http://www.studera.nu/ <Studera utomlands

Auf Deutsch

PlannerInnenTreffen gibt es seit 1978. Seit dem Jahr 1991 werden sie regelmäßig jedes Semester an einem anderen Ort ausgerichtet. Sie sollen dazu beitragen den Austausch der Studenten im deutschsprachigen Raum zu fördern. So enthalten sie auf der einen Seite einen hochschulpolitischen Teil, in dem darüber diskutiert wird wie die aktuellen Lehrkonzepte aussehen, welche aktuellen Tendenzen und Veränderungen es gibt und wie sie verbessert werden können. Den Kern dieser Veranstaltung bildet die Bundesfachschaftenkonferenz. Auf der anderen Seite gibt es Exkursionen und Workshops zu aktuellen Projekten in der jeweiligen Stadt und deren Region. Hier wird über die aktuellen Planungsansätze an Hand von konkreten Beispielen gesprochen. Jedes Semester nehmen Studenten folgender Universitäten mit Planungsstudiengängen als Teil der Bundesfachschaft an den PlanerInnenTreffen teil:

  • Berlin/Cottbus/Dortmund/Hamburg/Kaiserslautern/Kassel/Rapperswil (Schweiz)/Wien (Österreich)/Nürtingen/Erfurt/Weimar/
  • Karlskrona (Schweden) (ständige Gäste)

http://www.planertreffen.de/

Urbanistik Weimar är ett fyraårigt bachelorprogram på tyska språket med en utbytestermin. http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=7220

UD-NJFU master 2 år

Urban Design,  ¾ läsår i Karlskrona, ¾ i Nanjing, examensarbete på valfri ort. Utbildning på engelska språket. http://www.bth.se/urbandesign

ESP master 1 år

European Spatial Planning 1 år på BTH. Utbildning på engelska språket. http://www.bth.se/europeanplanning

Planet Europe master 2 år

PLANET Europe, a two-year (120 ECs) integrated European Masters programme on European spatial planning, environmental policies and regional development As of 1 October 2011 it is possible to apply for the PLANET Europe Masters programme 2012-2014. http://www.planet-europe.eu/

Minor Field Studies

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium, som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Detta stipendium erbjuder dig en möjlighet att genom fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland samla in material till din kandidat- eller magisteruppsats. Fysisk planering är klart dominerande inom BTH när det gäller Minor Field Studies, cirka 25 studenter har under årens lopp examinerats. Gunnar Nyström kan bistå med kontaktpersoner utomlands och deltar i BTH bedömningsgrupp för ansökningar. http://www.bth.se/tks/fp_int.nsf/

  • Studenter Fysisk planering har varit i South Africa, Botswana och Tanzania.
  • Guatemala, El Salvador, Bolivia och Peru.  
  • Indien, Kina och Indonesien.

MFS studenter fysisk planering bloggar 2010

Edit
Share Share