Programmet Fysisk planering


Programmet för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola är en i Sverige unik planerarutbildning och ger efter 3 års studier en Teknologie kandidatexamen i Fysisk planering.

Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken, vattnet och utformning av den byggda miljön med hänsyn till miljö, teknik, ekonomi, juridik samt sociala och estetiska krav. Det har sedan länge funnits stor efterfrågan på planerare med denna inriktning inom kommuner, länsstyrelser, konsultföretag och myndigheter av olika slag.

Programmet Fysisk planering är en i Sverige unik planerarutbildning med sin inriktning på praktisk, gestaltande planering av fysisk miljö, sin träning i form, juridik och kommunikation och sin breda förankring i vetenskap och professionellt kunnande på planeringsområdet.

Detta är en utbildningsplan för de tre första åren som leder till en Teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning) omfattande 180 hp. Denna kan efter examen byggas på med en tvåårig utbildning så att man efter fem års studier kan erhålla en Teknologie master i fysisk planering (Master of Science in Spatial Planning). Kandidatexamen ger behörighet till masterprogrammet i fysisk planering.


Redigera
Share Dela