Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling (60hp / 1år)

Programmet ges på engelska för studenter från hela världen. Förutom kvalificerade lärare och professorer möter studenterna många internationella gästföreläsare och yrkesverksamma inom planering och regional utveckling.

Om du vill arbeta med regional utveckling, samhällsplanering, fysisk planering, hållbar utveckling eller sociala och ekonomiska frågor, och vill skapa nya internationella kontakter så är Europeisk planering och regional utveckling något för dig! Utbildningen ges som ett sammanhållet program, på engelska, med studenter från hela världen. Programmet är en svensk högskoleutbildning som leder till magisterexamen (60hp).

Läs mer på www.bth.se/europeanplanning eller kontakta oss på europeanplanning@bth.se

För ytterligare information om utbildningen, besök utbildningens hemsida

Magisterprogrammet Europeisk planering och regional utveckling ger kunskaper och insikter i europeiska planeringsfrågor och frågor som rör regional utveckling i Sverige och Europa. Programmets mål är att förbereda för ett internationellt yrkesliv genom att förse studenterna med den kunskap och de färdigheter som krävs för en karriär i strategiska och utredande beslutssituationer, i Sverige och utomlands.

Redigera
Share Dela