Magister/ Master examensarbete:

30 högskolepoäng kurs FM2412 för magistrar FM2531 för master

Examinator, handledare mm:

Abdellah Abarkan är examinator.

Handledare inom programmet är: Abdellah Abarkan, Karl Bergman, Lars Emmelin, Thomas Hellquist, Gunnar Nyström, Christer Persson, Ingrid Persson, Eric Markus, Ebba Högström, Eric Markus och Agneta Sundberg.

Extern handledare kan anlitas om speciella skäl föreligger. I så fall skall ett avtal skrivas.

 

 

Redigera
Share Dela