Skylt med texten where next

Huvudområdet Digital kultur


Vi lever i en tid då kultur och kommunikation mer och mer förmedlas och skapas via digitala medier. Digital kultur fokuserar på studiet av sociala, kulturella, estetiska och etiska aspekter av informations- och kommunikationsteknologier i nya medieformer. Detta inkluderar exempelvis communities i sociala medier, framväxande medieformer såsom augmented reality, digital litteratur och poesi.

Inom detta huvudområde finns ett kandidatprogram: Digital kultur och kommunikation 

Följ DKK-studenternas blogg!

Redigera
Share Dela