Miljöregler - hinder för utveckling och god miljö?

Rapporten "Miljöregler - hinder för utveckling och god miljö?" är resultatet av en förstudie finansierad av Center for Spatial Development & Planning/CTUP. I rapporten granskas systemet för miljökonsekvensbeskrivningar, Natura 2000, regeringens tillåtlighetsprövning, införandet av EU:s vattendirektiv i svensk lag, miljösanktionssystemet, planering och miljöprövning av mastinfrastrukturen för 3G samt de nationella miljömålen.

Peggy Lerman är jurist med egen rådgivningsverksamhet inom plan- och miljörätt, Lagtolken(the link leads to another site). Hon har tidigare varit chefsjurist på Boverket och bl a nationell expert i EU-kommissionens expertgrupp för miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning.

Lars Emmelin  är professor i miljökonsekvensbedömning vid Blekinge Tekniska Högskola, adjungerad till MKB-Centrum SLU samt gästprofessor vid Mitthögskolan. Han leder forskningsprogrammet Miljöstrategiska verktyg MiSt.

Rapporten kan läsas i pdf-format här

Redigera