Jenny Stenlunds lic är klar!

Plan and Reality: Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

Här finner du länkar till fulltextversion resp. abstract:

Plan and reality fulltext

Plan and reality abstract

Redigera