Forskarskolan i MiSt

Forskningsprogrammet "Miljöstrategiska verktyg, MiSt”, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Programmet löper från 2004 - 2008.

The MiSt Programme

Målet för MiSt-programmet är kritisk undersökning av verktygens funktion genom en kombination av empiriska studier och teoribaserad förståelse av deras verkan samt utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg.

MiSt startar en forskarskola för de deltagande institutionernas doktorander. Programmet erbjuder platser för externa doktorander som forskar inom relevanta områden. Vi erbjuder de externa doktoranderna:

  • deltagande i programmets seminarier och work-shops (3-4 per år planeras)
  • deltagande i aktiviteter för doktorander
  • tillgång till programmets interna diskussionsfora och material för doktorander
  • stipendiering för att ge ekonomisk möjlighet att delta i MiSt-programmets aktiviteter
  • möjlighet söka resebidrag för att delta i IAIAs årliga möten 2005 - 2008.

I utbyte förväntar vi oss ett aktivt deltagande i merparten av de aktiviteter som erbjuds.

 

Redigera
Share Dela