MiSt-programmets styrgrupp:

Programmet har en ledningsstruktur med programledare, professor Lars Emmelin på BTH, och en styrgrupp bestående av samtliga projektledare samt ytterligare några seniora forskare i programmet. Som stöd för programledaren finns en biträdande programledare och en programsekreterare samt en mindre verkställande grupp. Medlemmarna i denna är markerade i listan med (exec).

 The MiSt Programme

Hans-Georg Wallentinus, Sveriges Lantbruksuniversitet, MKB-Centrum, Uppsala hans-georg.wallentinus@lpul.slu.se

Göran Finnveden, Centrum för miljöstrategisk forskning - fms/Ins för Infrastruktur, KTH, Stockholm goran.finnveden@infra.kth.se

Karl-Henrik Dreborg, Miljöstrategiska Studier - fms/FOI, Stockholm dreborgk@foi.se  (exec)

Karsten Åström, Avd för rättssociologi, Sociologiska Inst, Lunds Universitet karsten.astrom@soc.lu.se

Jan-Evert Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola. CETUP, Karlskrona janevert.nilsson@jena.se

Mats Eklund, Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet, matek@ikp.liu.se

Anders Mårtensson, Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet andma@ikp.liu.se

Måns Nilsson, Stockholm Environmen Institute, mans.nilsson@sei.se

Hans Wiklund, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, hans.wiklund@ihh.hj.se

Tuija Hilding-Rydevik, Nordregio, Stockholm tuija.hilding-rydevik@nordregio.se  biträdande programledare (exec)

Aleg Cherp, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona cherpa@ceu.hu

Mikael Johannesson, Naturvårdsverket, Stockholm mikael.johannesson@naturvardsverket.se (exec)

Bertil Rolf, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby bertil.rolf@bth.se

Olof Hjelm, Linköpings universitet, Linköping olohj@ikp.liu.se

Lars Emmelin, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona lars.emmelin@bth.se  programledare

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela