Styrning av mark och miljö

Styrning av mark och miljö, sammanfattning av rapport till Ansvarskommittén.

En rapport om styrning av markanvändning och miljö har producerats för Ansvarskommitténs räkning vid CTUP/BTH av Lars Emmelin & Peggy Lerman, Lagtolken AB.

Redigera