Mastkranen

Marinmuseum i Karlskrona 4- 5 november 2009

En diskussion om erfarenheter, utmaningar, behov av utveckling för svensk miljöbedömning och miljöstrategiska verktyg.

Program

Lars Emmelin, BTH,  "Välkomst & kort presentation av MiSt-programmet"

Mikael Hildén, Finlands Miljöcentral: "Miljöbedömning i Norden - erfarenheter, problem, utveckling." 

Jan-Evert Nilsson, BTH "Om strategibegreppet och strategisk planering - då och nu

Pirjo Körsén, sekreterare i Miljömålsutredningen "Miljömålen i nya perspektiv"

Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU "När är konsekvensbeskrivning en succé - utvärdering av effekter och om att ställa rätt frågor"

Lars Emmelin: "Miljöbedömning - skarpt strategiskt verktyg eller hinder för utveckling"

1. Problem & utmaningar miljöbedömning av planer & program  

Christina Höj-Larsen och Andreaz Strömgren, Timrå kommun "Miljömål i miljöbedömning - från hyllvärmare till praktik"

Stefan Larsson, BTH/LU "Är planering och lovgivning ett hinder för utveckling? "

Ann Åkerskog, MKB-Centrum, SLU "Erfarenheter av miljöbedömning av översiktsplaner"

Marianne Klint, Tyréns "Miljöbedömningar av planer och program - tar vi i samhällsplaneringen ansvar för att bygga hälsosamma boendemiljöer?" 

2. Deltagande och verkningsfullt samråd

Hans Wiklund, Jönköpings Internationella Handelshögskola "Fungerande samråd: hinder och möjligheter för effektivt deltagande"

Peggy Lerman, LagtolkenAB  "Att tillämpa MKB som samrådsredskap på riktigt"

Anders Hedlund, MKB-Centrum "Har MKB någonting med demokrati att göra?"

Leila Aalto Ulricehamns kommun "Vi börjar med att lyssna - MKB och demokrati i fördjupning av översiktsplan,"

Mats Eklund, LiU "Systemgränser i miljöbedömningar i energi -  och avfallssektorerna"

3. Koppling miljöbedömning, miljöledning och projektstyrning - finns den i praktiken?

Charlotta Faith-Ell, WSP "Erfarenheter av att koppla samman miljökonsekvensbeskrivning och upphandling genom nya kontraktsformer."

Olof Hjelm, LiU "Integration av miljöbedömning och miljöledning - fungerar det i praktiken?"

Christina Sverdrup, Citytunnelprojektet. "Citytunneln - från miljöplanering till styrning av entreprenörer."

4. Miljöstrategiska verktyg

Bertil Rolf, BTH "Bedömnings- och beslutsunderlag - två dimensioner."

Göran Finnveden, KTH "Livscykelanalys - verktyg för miljöbedömning."

Jessica Johansson, FOI  "Scenarios - verktyg för deltagande."

5. Att förbättra miljöbedömningar i praktiken - lärande, rådgivning, regelstyrning

Anders Törnqvist, BTH "Verktyg som stöd för lärande."

Bengt H Eriksson, WSP "Att förbättra miljöbedömning – reflektioner av en praktiker"

Karsten Åström, LU "Lagar och regler för bättre planering?"

Antoienette Wärnbäck, MKB-Centrum "Kumulativa effekter – varför och hur?"

6. Uppföljning - kan miljöbedömning bli ett lärande system?  

Måns Nilsson, SEI "Uppföljning - verktyg för miljöintegrering i planeringen."

Oskar Wallgren, SEI "När miljöuppföljning möter verklighetens regionala planering."

Aleh Cherp iiiee,LU  "Uppföljning - en vacker dröm?"

 

Bilder

Redigera
Share Dela